Փաստաթղթեր

Հայհեղինակի գործունեությունը հիմնված է տարբեր կանոնների, հրահանգների և այլ փաստաթղթերի վրա: Բոլոր փաստաթղթերը քննարկվում են Հեղինակային Խորհրդի հետ և հետագայում հաստատվում նրանց կողմից ձայների մեծամասնությամբ: