Օգտագործողներ

ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿի համար վճարող կազմակերպություններ են համարվում համերգներ և այլ հրապարակային կատարում իրականացնող կազմակերպությունները, եթեր հեռարձակող կազմակերպությունները, ստեղծագործություններ վերարտադրող, վարձույթով տվող, թվային միջավայրում օգտագործող և այլ ձևերով օգտագործող կազմակերպությունները:

 

Ավելի մանրամասն`

 

1.Թատրոններ

2.Համերգասրահներ

3.Կրկես

4.Ռադիոընկերություններ

5.Հեռուստաընկերություններ

6.Մալուխային օպերատորներ

7.Կինոսրահներ

8.Ակումբներ, պարահրապարակներ

9.Գովազդային գործակալություններ

10.Հասարակական վայրեր

11.Վերարտադրող կազմակերպություններ

12.Հյուրանոցներ

13.Ռեստորաններ,սրճարաններ, դիսկոսրահներ

14.Առևտրային կազմակերպություններ

15.Մարզային և պարային համալիրներ

16.Օգտագործողներ թվային միջավայրում /րինգտոն, ռեալտոն,րինգբեկտոն/

17.Վարձույթի օբյեկտներ

18.Այլ օգտագործողներ

 

Նվազագույն դրույքաչափերի մասին Որոշումը հաստատված Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության կողմից 11 հունվարի 2007թ., վերաբերվում է ստեղծագործությունների հրապարակային կատարման, հեռարձակման, ձայնագրությունների միջոցով վերարտադրության, վարձույթով տալու, դեկորատիվ կիրառական արվեստի ստեղծագործություններն արդյունաբերության մեջ վերարտադրելու: 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

 

լիցենզային պայմանագիր կնքելու և հեղինակային վարձատրություն վճարելու վերաբերյալ

 

    Սույնով Ձեզ ծանուցում ենք, որ որպես հասարակական միջոցառումներ (համերգներ)  կազմակերպող, «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք) համաձայն Դուք պարտավոր եք «ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ» հասարակական կազմակերպության (այսուհետ` ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ) հետ կնքել լիցենզային պայմանագիր և վճարել ՀՀ Կառավարության 11.01.2007թ.-ի N506-Ն որոշմամբ նախատեսված հեղինակային վարձատրություն:

 

 

 

Իրավական հիմնավորումներ

 

Ձեր ընկերության կողմից կազմակերպված հասարակական միջոցառումների ընթացքում օգտագործվում են երաժշտական ստեղծագործություններ: Նման օգտագործումն Օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված է որպես հրապարակային կատարում:

 

Նույն Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ որևէ երաժշտական ստեղծագործության (երաժշտության և (կամ) խոսքերի) հեղինակը բացառիկ իրավունք ունի երրորդ անձանց թույլատրել կամ արգելել իր ստեղծագործության օգտագործումը, այդ թվում՝ հրապարակային կատարման եղանակով: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն հեղինակն իրավունք ունի ստեղծագործության օգտագործման դիմաց ստանալ հեղինակային վարձատրություն։

 

Տվյալ դեպքում, Ձեր ընկերության կողմից հասարակական միջոցառումների ընթացքում երաժշտական ստեղծագործությունների օգտագործումը հանդիսանում է հրապարակային կատարում (տես` Օրենքի 20-րդ հոդվածը): Հետևաբար Օրենքը Ձեզ պարտավորեցնում է հեղինակներից ունենալ երաժշտական ստեղծագործություններն օգտագործելու թույլտվություն (տես` Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մաս) և վերջիններիս վճարել հեղինակային վարձատրություն (տես` Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մաս) այդ ստեղծագործություններն օգտագործելու համար: 

 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ձեր կամ որևէ այլ ընկերության համար անհնար կլիներ գտնել և ստանալ թույլտվություններ բոլոր այն հայ կամ օտարերկրյա հեղինակներից, որոնց երաժշտական ստեղծագործությունները հրապարակայնորեն կատարվում են տարբեր համերգների շրջանակներում, ինչպես բոլոր այլ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է մի կառույց, որը հեղինակների անունից թույլատրում է օգտագործել վերջիններիս ստեղծագործությունները և օգտագործողներից հավաքում ու հեղինակներին է փոխանցում հեղինակային վարձատրությունը:

 

Վերոնշյալ գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնում է Օրենքի 63-րդ հոդվածի հիման վրա 2001 թվականին մի շարք հայ հեղինակների կողմից ստեղծված «ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ» հասարակական կազմակերպությունը, որը Հայաստանում հանդիսանում է Օրենքով նախատեսված միակ կազմակերպությունը, որն իրավասու է հավաքել և հեղինակներին փոխանցել հավաքված հեղինակային վարձատրությունը Հայաստանում գործող բոլոր օգտագործողներից (ռադիոներ, հեռուստաընկերություններ, ռեստորաններ, սրճարաններ և այլ նմանատիպ հաստատություններ, որտեղ հնչում է որևէ երգ կամ երաժշտություն)` անկախ երգերի խոսքերի կամ երաժշտության հեղինակի ազգությունից, քաղաքացիությունից, գործունեության (բնակության) վայրից և անկախ կրիչից (լազերային սկավառակ, CD, DVD և այլն) կամ սարքավորումից (CD նվագարկիչ, համակարգիչ, ռադիո և այլն), որտեղից կամ որի միջոցով հնչում է ստեղծագործությունը (տես` 29.07.2013թ. Մտավոր սեփականության գործակալության կողմից տրված գրությունը):

 

Թատերականացված, էստրադային, ամանորյա հանդեսների, պարահանդեսների, վարիետե ծրագրերի և այլ համերգների համար ՀՀ Կառավարության որոշմամբ նախատեսված լիցենզիայի (թույլտվության) արժեքը (հեղինակային վարձատրության չափը) կազմում է մուտքի գումարի (հասույթի)   5 տոկոսը (ամբողջ ծրագրի համար): Լիցենզային պայամանգրի ստորագրումը Ձեր ընկերությանը ոչ միայն զերծ կպահի հեղինակների իրավունքները խախտելուց, այլ նաև կպաշտպանի որևէ առանձին հեղինակի հնարավոր ապագա պահանջներից:

 

ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿը 40-ից ավել նույնատիպ օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ կնքել է պայմանագրեր և ստացել է իրավունք Հայաստանում ներկայացնելու վերջիններիս՝ մի քանի միլիոն հեղինակների շահերը: Մասնավորապես, ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿը իրավունք է ստացել երրորդ անձանց թույլատրել օգտագործել օտարերկրյա հեղինակների ստեղծագործությունները, հավաքել հեղինակային վարձատրությունը (հոնորարները) և փոխանցել այն օտարերկրյա կազմակերպություններին, որոնք ներկայացնում են տվյալ օտարերկրյա հեղինակների շահերը: Նույնկերպ, օտարերկրյա կազմակերպությունները Հայաստանից դուրս հավաքում են հայ հեղինակների հեղինակային վարձատրությունները, փոխանցում ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿին, իսկ վերջինս դրանք փոխանցում է իր անդամ-հեղինակներին: Սա աշխարհում միակ գործող միջոցն է տարբեր երկրների հեղինակների շահերը փոխադարձության սկզբունքով ներկայացնելու համար:

 

Եթե Դուք առաջին անգամ եք լսում ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿի և (կամ) վերոգրյալի մասին, ապա մենք սիրով պատրաստ ենք հանդիպել Ձեր կամ Ձեր ներկայացուցչի հետ և պարզաբանել Ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերը:

 

Խնդրում ենք նաև ի նկատի ունենալ, որ մինչև համերգի կազմակերպումը լիցենզային պայմանագիր չկնքելու և օրենքով նախատեսված թույլտվություն ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿից ձեռք չբերելու դեպքում, ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿը ստիպված կլինի դիմել իրավապահ մարմիններին և (կամ) հայց ներկայացնել դատարան համերգի կազմակերպչի դեմ և պահանջել հասցված բոլոր վնասների (այդ թվում դատական և փաստաբանական ծախսերի) հատուցում:

 

Այս նամակի բովանդակության և (կամ) ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿի գործունեության վերաբերյալ որևէ հարցերի դեպքում կամ լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք զանգահարել ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ կազմակերպություն:

 

Կանխավ շնորհակալություն Ձեր համագործակցության համար:

 

 

 

Հարգանքով,                 

 

Սուսաննա Ներսիսյան

 

Գլխավոր տնօրեն