Մեր մասին

ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ հեղինակային և հարակից իրավունքների կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարող հասարակական կազմակերպություն   

                             

 

     2001թ. հունվարի 19-ին ՀՀ արդարադատության նախարարության կոլեգիայի թիվ 119 որոշումով գրանցվեց ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ հասարակական կազմակերպության կանոնադրությունը /այսուհետ ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ/:

ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ-Ը ոչ պետական, ոչ առևտրային հասարակական կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է ստեղծագործ մտավորականության կողմից մտավոր գործունեության ոլորտում նրանց իրավունքների իրացման և պահպանության նպատակով: ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ-ը գործում է կամավոր և հավասար իրավունքով անդամակցության հիման վրա, իրականացնում է իր գործունեությունը` առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրապետութան տարածքում ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի, ՀՀ օրենքի /63-64 հոդվածներ/, ՀՀ կառավարության որոշումների, միջազգային պայմանագրերի ու կոնվենցիաների և իր կանոնադրության դրույթներով:

 

Հիմնական խնդիրներն են`

 

- հեղինակների /նրանց իրավահաջորդների/ գույքային իրավունքների կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարումն այն դեպքերում, երբ դրանց գործնական իրականացումն անհատապես դժվար է, օրինակ` ստեղծագործությունների հրապարակային կատարումը, ներառյալ ռադիո-հեռուստատեսությամբ հաղորդումը, մեխանիկական ձայնագրության միջոցով վերարտադրությունը, վերատպությունը և այլն,

- հեղինակների /նրանց իրավահաջորդների/ օրինական շահերի ներկայացումը դատարանում, պետական և ոչ պետական ու հասարակական մարմիններում, կազմակերպություններում` նրանց կողմից տրված լիազորությունների շրջանակում,

- ստեղծագործություններն օգտագործող կազմակերպությունների հետ լիցենզային պայմանագրերի կնքումը, կողմերի հետ համաձայնեցնելով օգտագործման և վարձատրության պայմաններն օրենքով սահմանված կարգով:

 

Հիմնական գործառույթներն են`

 

- լիցենզային պայմանագրերով նախատեսված հեղինակային վարձատրության օրենքով սահմանված կարգով հավաքում, բաշխում և հեղինակներին վճարում,

- հեղինակների և նրանց օգտագործվող ստեղծագործությունների հաշվառում և գրանցում,

- իր անդամների ստեղծագործություններն օգտագործելու վերաբերյալ իր իրավասությունների շրջանակում օտարերկրյա նմանատիպ կազմակերպությունների հետ  բանակցությունների վարում և համաձայնագրերի կնքում,

- հեղինակների և նրանց ստեղծագործությունների տվյալների բանկի ստեղծում:

 

Անդամներ կարող են լինել

 

- հեղինակները /նրանց իրավահաջորդները/, ովքեր համաձայն են կազմակերպությանը փոխանցել իրենց գույքային իրավունքների կոլեկտիվ կառավարման գործառույթը,

-  օտարերկրյա հեղինակները, նրանց իրավահաջորդները:

Անդամակցությունը հաստատվում է հեղինակի և կազմակերպության միջև գրավոր կնքված համապատասխան պայմանագրով:

ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ-ն  ունի հետևյալ կառուցվածքը.

- հեղինակային խորհուրդ` հեղինակային խորհուրդն ընդգրկում է գրականության, գիտության և արվեստի ոլորտի ակնառու գործիչների,

- տեսուչների և արտաքին կապերի բաժին` ապահովում է հայ և օտարերկրյա հեղինակների իրավունքի իրավական պաշտպանություն, տալիս է  լիցենզիա օգտագործող կազմակերպություններին, կնքում համագործակցության պայմանագրեր օտարերկրյա նմանատիպ կազմակերպությունների հետ,

- փաստաթղթերի և հոնորարի բաշխման բաժին` վարում է ստեղծագործություններն օգտագործող կազմակերպությունների հաշվառումը, իրավատերերի և ստեղծագործություների գրանցումը, ինչպես նաև ստեղծագործությունների օգտագործման բոլոր ձևերի համար նրանց հասանելիք հոնորարի հաշվարկումն ու բաշխումը ,

- հաշվապահական բաժին` ապահովում է հեղինակներին /իրավահաջորդներին/ հասանելիք հոնորարի վճարում և   կազմակերպության հիմնական գործունեության պլանավորումն ու ֆինանսավորումը:

ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ-ն անդամակցում է Հեղինակների և Կոմպոզիտորների Ընկերությունների Միջազգային  CISAC Կոնֆեդերացիային  2001թ. դեկտեմբերից, որը համագործակցում է 110 երկրի 215 կազմակերպությունների հետ: ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ-ը հանդիսանում է CISAC Կոնֆեդերացիայի լիարժեք անդամ:

Ներկայումս ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ-ը համագործակցության պայմանագրեր է ունի  45 արտասահմանյան  և ԱՊՀ   երկրների նմանատիպ կազմակերպությունների հետ, ստեղծագործությունների օգտագործման վճարող կազմակերպությունների /թատերա-համերգային, հեռարձակող, ռեստորաններ և ձայնագրման ստուդիաներ/ 470 լիցենզային պայմանագիր և գույքային իրավունքների կառավարման պայմանագիր` շուրջ  1505  հեղինակի հետ:

 


Մեր Հոբելյարները

 • Վիլեն Գալստյան 80

  Վիլեն Գալստյան 80
 • Կարեն Անանյան 45

  Կարեն Անանյան 45
 • Գայանե Կեսոյան 65

   Գայանե Կեսոյան 65
 • Դանիել երաժիշտ 75

  Դանիել երաժիշտ 75
 • Մարտին Ուլիխանյան 40

  Մարտին Ուլիխանյան 40
 • Խաչիկ Չալիկյան 70

  Խաչիկ Չալիկյան 70
 • Էլինար Սարգսյան 65

  Էլինար Սարգսյան 65
 • Հասմիկ Մանասերյան 80

  Հասմիկ Մանասերյան 80
 • Վարդան Աճեմյան 65

  Վարդան Աճեմյան 65
 • Գագիկ Նազարյան 70 գուսան Հայկազուն

  Գագիկ Նազարյան 70 գուսան Հայկազուն
 • Մակիչ Մարգարյան 70

  Մակիչ Մարգարյան 70
 • Ոսկեհատ Մարգարյան 70 աշուղ Ոսկեհուր

  Ոսկեհատ Մարգարյան 70 աշուղ Ոսկեհուր
 • Արմեն Մելիքսեթյան 70

  Արմեն Մելիքսեթյան 70
 • Նորայր Մեհրաբյան 80

  Նորայր Մեհրաբյան 80
 • Միխաիլ Կոկժաև 75

  Միխաիլ Կոկժաև 75
 • Թադևոս Տոնոյան 60

  Թադևոս Տոնոյան 60
 • Գագիկ Կարապետյան 70

  Գագիկ Կարապետյան 70
 • Կարեն Ներսիսյան 50

  Կարեն Ներսիսյան 50
 • Ռոբերտ Էլիբեկյան 80

  Ռոբերտ Էլիբեկյան 80
 • Արմեն Խանդիկյան 75

  Արմեն Խանդիկյան 75
 • Քրիստ Մանարյան 60

  Քրիստ Մանարյան 60
 • Ռիչարդ Մադլենյան 40

  Ռիչարդ Մադլենյան 40
 • Ռուսլան Գալստյան 80

  Ռուսլան Գալստյան 80
 • Վահան Անդրիասյան 65

  Վահան Անդրիասյան 65
 • Նաիրա Գյուրջինյան

  Նաիրա Գյուրջինյան
 • Տիգրան Պետրոսյան 50

  Տիգրան Պետրոսյան 50
 • Լևոն Չաուշյան 75

  Լևոն Չաուշյան 75
 • Երվանդ Երկանյան 70

  Երվանդ Երկանյան 70
 • Ավետիս Բերբերյան 55

  Ավետիս Բերբերյան 55
 • Վիգեն Չալդրանյան 65

  Վիգեն Չալդրանյան 65
 • Հրաչյա Հարությունյան 60

  Հրաչյա Հարությունյան 60
 • Անուշ Ալեքսանյան 55

  Անուշ Ալեքսանյան 55
 • Արա Երնջակյան 70

  Արա Երնջակյան 70