28
Apr

Focus Group. Copyright.

Focus Group. Copyright.

read more...
1
Mar

“Art and Copyright”

Taking into account that the rights of authors, performers and other right owner are constantly violated in Armenia, in 2021 Armauthor published the book “Art and...

read more...
10
Feb

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՕՆԼԱՅՆ /online/ ՀԵՌԱՐՁԱԿՈՂՆԵՐԻՆ


read more...


jubilees

 • Rudolf Kharatyan 75

  Rudolf Kharatyan 75
 • Artur Safaryan 50

  Artur Safaryan 50
 • Arman Hoveyan 40

  Arman Hoveyan 40
 • Vakhtang Harutyunyan 50

  Vakhtang Harutyunyan 50
 • Safaryan Arsen 45

  Safaryan Arsen 45
 • Aram Satyan 75

  Aram Satyan 75
 • Eduard Militonyan 70

  Eduard Militonyan 70
 • FORSH Vahan Gevorgyan 55

  FORSH Vahan Gevorgyan 55
 • Ervand Erznkyan 75

  Ervand Erznkyan 75
 • Karine Khodikyan

  Karine Khodikyan
 • Gor Sujyan 35

  Gor Sujyan 35
 • Ashot Babayan 70

  Ashot Babayan 70
 • Vardan Zadoyan 45

  Vardan Zadoyan 45
 • Nik Egibyan 35

  Nik Egibyan 35
 • Grigor Kyokchyan 35

  Grigor Kyokchyan 35
 • Artur Mitinyan 60

  Artur Mitinyan 60
 • Edmond Makaryan 35

  Edmond Makaryan 35