Սեպտեմբերի 17- ին Հանրային հեռուստաընկերությունը ներկայացրեց շատ կարևոր հաղորդում, նվիրված Մտավոր Սեփականության խնդիրներին

Սեպ 17, 2018
Սեպտեմբերի 17- ին Հանրային հեռուստաընկերությունը ներկայացրեց շատ
կարևոր հաղորդում, նվիրված Մտավոր Սեփականության խնդիրներին, այդ
թվում նաև հեղինակային իրավունքի խնդիրներին, ՀՀ տարածքում:
Հաղորդմանը մասնակցում էին հեղինակներ, որոնց իրավունքները խախտվել
են ՀՀ տարածքում, ոլորտի մասնագետներ և փաստաբաններ: Հաղորդման
նպատակն էր՝ նպաստել ոլորտի զարգացմանը ՀՀ տարածքում: